W niedzielę 30 czerwca br. odbyła się uroczystość 300-lecia konsekracji kościoła Świętej Trójcy w Mławie. Jubileusz stał się okazją do uhonorowania parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenie wręczył marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

Uroczystą mszę świętą poprowadził biskup płocki Piotr Libera. Po mszy dokonano poświęcenia tablicy upamiętniającej 300-lecie konsekracji kościoła Świętej Trójcy, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie świątyni.

Kościół powstał w 1477 r. W ołtarzu głównym umieszczono wówczas obraz Trójcy Świętej. Świątynia niemal doszczętnie spłonęła w pożarze w 1692 r. Ocalały jedynie fundamenty, na których nowy kościół wznieśli Księża Misjonarze przybyli do Mławy w 1712 r. Konsekracji powstałego budynku dokonał bp Ludwik Załuski.

Konstrukcja kościoła ucierpiała także podczas II wojny światowej, ale dzięki ofiarności i zaangażowaniu kapłanów oraz wiernych szybko udało się naprawić szkody. W latach 80. XX w. kościół doczekał się remontu oraz nowej dzwonnicy. Obecny wygląd świątynia zawdzięcza rozbudowie, dokonanej pod okiem architekta Zygmunta Kmita.

Źródło: mazovia.pl