Do 30 września, rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku na skutek powodzi, huraganu, gradu czy deszczu nawalnego, mogą składać w swoich biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Na pomoc dla poszkodowanych rolników przewidziano 89,35 mln zł. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego rolnika nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro. Szacuje się, że w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych ucierpiało sto tysięcy gospodarstw rolnych.

Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły straty w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Wsparcie finansowe udzielane przez ARiMR stanowi jeden z elementów rządowego programu pomocy dla rolników poszkodowanych w 2013 roku przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc do pobrania TUTAJ

Źródło: ARiMR