Mikrowsparcie MDK na realizację przedsięwzięć kulturalnych w naszym mieście otrzyma 8 projektów. Wysokość proponowanych przez MDK środków finansowych waha się od 600 do 2500 zł. Sprawdź jakie projekty będą realizować nagrodzeni wnioskodawcy.

Program Mikrowsparcia Artystycznie Energetyczna Mława zakłada realizację przedsięwzięć kulturalno-obywatelskich, których inicjatorami są grupy nieformalne lub osoby fizyczne. Do Miejskiego Domu Kultury wpłynęło 9 wniosków, spośród których jeden został oceniony negatywnie (nie spełniał wymogów formalnych). Poniżej prezentujemy Wam nagrodzone projekty oraz wysokość proponowanego mikrowsparcia MDK:

  • Jacek Mianowski – “Mławska Poezja Śpiewana” (2100 zł)
  • Grupa Nieformalna M-Lider – “Pozytywka w Kulturalnie Nakręconej Mławie” (2500 zł)
  • Bartłomiej Ponikiewski – “Archi – Spacer” (800 zł)
  • Ewa Karolina Osowska – “Wólczańska Szkoła Artystyczna. Promocja twórczości Józefa Skrobińskiego” (600 zł)
  • Ks. kan. Janusz Cegłowski – “Wólczańskie Warsztaty Artystyczne 2013” (2500 zł)
  • Grupa nieformalna “Mława – miasto zabytkowe” – “Mława przed 1 września 1939 – miasto, którego nie ma” (2000 zł)
  • Krystyna Małachowska – “Tomik Poezji” (900 zł)
  • Jarosław Trześniewski-Kwiecień – “Cykl literackich spotkań autorskich” (2500 zł)

Czy proponowane inicjatywy ożywią nasze mławskie życie kulturalne? Czas pokaże. Autorom nagrodzonych projektów już gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na realizację pomysłów.

Źródło: MDK Mława