16 września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie wznawia działalność Punkt Konsultacyjny dla pracodawców i osób bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Uprawnione podmioty mogą liczyć na bezpłatną pomoc specjalistów w zakresie m.in. ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego czy w sprawach podatkowych.

W punkcie konsultacyjnym będzie można spotkać się i porozmawiać ze specjalistami z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego oraz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –  Lokalna Grupy Działania.

Specjaliści i konsultanci będą udzielać zainteresowanym informacji o przyszłym okresie programowania UE na lata 2014 – 2020, wsparciu firmy w wyborze źródeł finansowania zewnętrznego, opracowaniu strategii promocyjno – reklamowej, zatrudnianiu cudzoziemców, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, itd.

Punkt konsultacyjny będzie działał w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Wyspiańskiego 7, pokój nr 3.

Dyżury specjalistów będą organizowanie w ramach zgłaszanego zapotrzebowania. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pośrednikiem pracy I stopnia, Mariuszem Kupińskim, tel. (23) 654 34 00, e-mail: mariuszkupinski@pup.mlawa.pl.

Źródło: PUP Mława