Od dziś (27 maja) we wszystkich urzędach pracy w Polsce bezrobotni i poszukujący pracy mają możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem Internetu.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie dysponuje narzędziem do rejestracji przygotowanym przez firmę Sygnity na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Aby skorzystać z aplikacji wystarczy wejść na stronę internetową praca.gov.pl, a następnie wybrać usługę elektroniczną Urzędu Pracy: „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy” i wypełnić formularz.

W formularzu należy podać dane osobowe i adresowe, posiadane kwalifikacje, stopień niepełnosprawności, okresy zatrudnienia oraz inne okresy mające wpływ na prawo do zasiłku, informacje o członkach rodziny, preferencje dotyczące pracy.

Do pełnej rejestracji wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego. Jeżeli dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP wypełniamy wniosek o dokonanie rejestracji i dołączamy zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji.

Jeżeli nie posiadamy podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP możemy przekazać do swojego Urzędu Pracy dane za pośrednictwem formularza elektronicznego, a rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się w terminie wyznaczonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

Pamiętajmy o przestrzeganiu wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, gdyż z przyczyn organizacyjnych Urząd Pracy nie gwarantuje możliwości przyjęcia osób spóźnionych. W przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.

Źródło: PUP Mława