29 listopada br. miasto podpisało z wybraną w wyniku przetargu firmą Az-Bud porozumienie w sprawie dzierżawy terenu pod budowę zespołu obiektów łączących funkcje dworca kolejowego, autobusowego, centrum handlowo-usługowego oraz kwartału mieszkaniowego.

Porozumienie przewiduje podpisanie umowy dzierżawy na 10 lat. W tym czasie spółka Az-Bud zagospodaruje 4 hektary gruntów położonych na terenie Mławy w rejonie Osiedla Książąt Mazowieckich i planowanej Alei Św. Wojciecha.

Dworzec zintegrowany ma zostać wybudowany przez firmę Az-Bud i oddany do użytkowania do końca 2016 r. jako pierwszy etap budowy Centrum Handlowo-Usługowego. W tym czasie miasto wybuduje Aleję Św. Wojciecha. Po zakończeniu tego etapu nastąpi sprzedaż nieruchomości na rzecz Az-Bud, a dworzec zintegrowany zostanie przekazany miastu.

Projekt zespołu obiektów, który stanie w rejonie Osiedla Książąt Mazowieckich będzie konsultowany w fazie projektowania i uzgadniany z burmistrzem Mławy. Drogi publiczne oraz gminne sieci uzbrojenia technicznego terenu zostaną wybudowane przez miasto. Ratusz rozstrzygnął właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Alei Świętego Wojciecha w Mławie. Wpłynęło 8 ofert. Wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta firmy Usługi Projektowe Andrzej Dusiński z Mławy. Opiewa ona na kwotę 89 790 zł. Dokumentacja będzie gotowa do 17 czerwca 2014 r.

Źródło: UMM