Powiatowy Urząd Pracy w Mławie otrzymał od Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych z powiatu mławskiego, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

Kwota 812 800 zł zostanie tradycyjnie przeznaczona na sfinansowanie staży, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz wypłacona w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Pracodawcy i osoby bezrobotne mogą składać w urzędzie pracy wnioski o sfinansowanie zatrudnienia lub samozatrudnienia w ramach wyżej wymienionych form aktywizacji. Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej urzędu pracy TUTAJ.

Źródło: PUP Mława