Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza osoby niepełnosprawne w środę 29 maja w godz: 9:00 – 14:00 na Dzień Otwarty do swoich terenowych jednostek organizacyjnych.

Osoby niepełnosprawne w ramach Dnia Otwartego ZUS będą mogły skorzystać z porad specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Eksperci udzielą informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego czy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą także jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji oraz poinformują o różnych formach dofinansowania z PFRON i możliwościach uczestnictwa w projektach Funduszu. Dla zainteresowanych udostępnione zostanie najnowsze wydanie Informatora dla Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych jest organizowany przez ZUS od kilku lat. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Źródło: zus.pl