Urząd Miasta określił prawdopodobną datę powstania w Mławie komunikacji miejskiej na wrzesień 2014. Do tej pory odbył się dialog techniczny z przedstawicielami firm działających na lokalnym rynku transportowym. Jakie będą następne kroki?

Podczas spotkania, które odbyło się 11 marca br., przedstawiciele ratusza przeprowadzili rozmowę dotyczącą oczekiwań miasta jako zleceniodawcy i możliwości firm jako wykonawców zlecenia.

W trakcie rozmowy poruszano tematy biletów, przystanków, tras, kosztów. Przedstawiciele miasta przekazali stanowisko burmistrza, który chce, aby pojazdy transportu zbiorowego były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami, a także odpowiednio oznakowane. Przewoźnicy są zdecydowani świadczyć takie usługi, ale zaznaczają, że podpisanie umowy z miastem na pół roku czy rok znacząco wpłynie na wzrost ceny usługi.

Szacujemy, że specyfikacja będzie gotowa w maju. Miesiąc później chcemy wyłonić wykonawcę usługi, tak aby komunikacja mogła wystartować wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego – podkreśla Krzysztof Jaros, naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta. Wcześniej przedstawiciele miasta odwiedzą ośrodki, w których samorządowa komunikacja działa wzorcowo, a miasto przeprowadzi dodatkowo konsultacje społeczne.

 

Źródło: UMM