Dziś (1 lipca 2013 r.) wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Prezentujemy aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu naszego miasta.

Aktualny harmonogram pokrywa się z wcześniejszym terminarzem. Wykonawca usługi – Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. dostarczy mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, worki na plastik (żółte), szkło (białe), papier (niebieskie) oraz na odpady ulegające biodegradacji (czarne). Pozostałe odpady mieszkańcy są zobligowani zbierać do własnych pojemników.

Pytania: Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., Mława, ul. Płocka 102, tel: (23) 655 22 44.

Przypominamy, że pierwszej opłaty w zadeklarowanej wysokości należy dokonać do 10 sierpnia 2013 r. w kasie Urzędu Miasta Mława lub przelewem, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława nr konta: 51 8213 0008 2003 0400 9999 0001, z dopiskiem: „Opłata za odpady”, podaniem imienia, nazwiska oraz adresu właściciela nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów sprawdź TUTAJ

Źródło: UMM