W piątek 31 maja mija termin wypowiedzenia umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów. Właściciele nieruchomości są zobowiązani wypowiedzieć umowy ze skutkiem rozwiązującym na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady przejmie od swoich mieszkańców Miasto Mława. Mieszkańcy nie będą zawierać umów z miastem. Wszystkie niezbędne dane są zawarte w składanych przez mieszkańców deklaracjach.

Przypominamy, że dotychczasowe umowy na odbiór odpadów nie wygasają automatycznie. Właściciele nieruchomości muszą sami je wypowiedzieć. Aby skutecznie to uczynić należy zgłosić się do biura Zakładu Usług Komunalnych USKOM, które mieści się przy ul. Grzebskiego 10. Firma ma przygotowane aneksy do umów.

Źródło: UMM