Do środy 15 maja w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mławie można składać wnioski o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, ONW oraz dopłat rolnośrodowiskowych za 2013 r.

Nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych za bieżący rok trwa od 15 marca do 15 maja. Wnioski można składać jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r. Będzie to jednak skutkowało nałożeniem na beneficjentów sankcji finansowych, polegających na redukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także  płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych można składać w formie papierowej osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową (w tym przypadku o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) w biurze powiatowym ARiMR (Mława, ul. Graniczna 8). ARiMR zachęca rolników do składania wniosków przez Internet. Więcej informacji o tej formie składania wniosków znajdziecie TUTAJ.

Od poniedziałku 13 maja do środy 15 maja biuro powiatowe ARiMR w Mławie jest czynne w godz: 6:00 – 22:00.

Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych  901 tys. wniosków o płatności bezpośrednie,  486 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, 11,5 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z “Programu rolnośrodowiskowego”, blisko 56,5 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności.

Źródło: ARiMR