W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie ruszył dziś (23.08.2013) nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Bezrobotni z powiatu mławskiego mogą do 4 września br. ubiegać się o pomoc finansową w wysokości do 20 000 zł na rozpoczęcie własnego biznesu w ramach pięciu programów realizowanych aktualnie przez PUP. Sprawdź, kto skorzysta z pomocy urzędu pracy.

1.PROGRAM SPECJALNY 50Plus „Mój wiek mój atut” skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, dla których dotychczasowa pomoc urzędu okazała się nieskuteczna, w szczególności spełniających jeden z poniższych warunków:

  • osoba bez wykształcenia średniego lub bez kwalifikacji zawodowych
  • osoba długotrwale bezrobotna

2. PROGRAM SPECJALNY 30Minus „Młodzi aktywni” skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, dla których dotychczasowa pomoc urzędu okazała się nieskuteczna, w szczególności spełniających jeden z poniższych warunków:

  • osoba bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego
  • osoba długotrwale bezrobotna

3. PROGRAM SPECJALNY „Aktywni Rodzice” skierowany jest do bezrobotnych rodziców, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 roku życia, dla których dotychczasowa pomoc urzędu okazała się nieskuteczna.

4. PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS „Aktywni w drodze do sukcesu” skierowany jest w szczególności do:

  • osób bezrobotnych , które nie ukończyły 30 roku życia
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia

5. Środki uzyskane w ramach Algorytmu: osoby bezrobotne.

Pobierz wniosek o dofinansowanie TUTAJ lub w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Wyspiańskiego 7, pokój 20.

Źródło: PUP Mława