Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza bezrobotnych, osoby nieaktywne zawodowo i inne osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na warsztaty przedsiębiorczości.

Warsztaty przeznaczone są dla osób z powiatu mławskiego z wyłączeniem mieszkańców Mławy.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Zgłosić się można osobiście lub telefonicznie (23 654 3918, 23 672 1379,  23 671 1202,  23 673 0731). Termin zgłoszeń upływa w poniedziałek 20 lutego 2017.

Szkolenie odbędzie się w mławskim urzędzie pracy w dniach 28 lutego – 1 marca 2017.

Więcej: www.gutowska.pl