Bezrobotni z powiatu mławskiego w wieku poniżej 30 i powyżej 50 lat mogą ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach trzech programów Urzędu Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Program specjalny 50Plus “Mój wiek, mój atut” skierowany jest do osób bezrobotnych po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bez wykształcenia średniego lub bez kwalifikacji zawodowych, dla których dotychczasowa pomoc ze strony Urzędu Pracy okazała się nieskuteczna.

Program specjalny 30Minus “Młodzi aktywni” ma z kolei pomóc osobom bezrobotnym poniżej 30 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego, dla których pomoc Urzędu Pracy również okazała się nieskuteczna.

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego “Aktywni w drodze do sukcesu” zakłada wsparcie osób długotrwale bezrobotnych, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia oraz tych, które przekroczyły 50 rok życia.

Termin składania wniosków upływa w piątek 21 czerwca br.

Wniosek o dofinansowanie i formularz pomocy de minimis są dostępne w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Wyspiańskiego 7, pokój 20. Możecie je pobrać także TUTAJ.

Źródło: PUP Mława