W środę 14 sierpnia rozpocznie się remont budynku Miejskiego Domu Kultury. Remont będzie realizowany ze środków własnych gminy jako zadanie wieloletnie. Pierwszy etap przebudowy budynku MDK potrwa do 30 września 2014 roku.

Inwestycja pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I” zostanie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX z Żuromina. Koszt inwestycji wyniesie 3 398 080,11 zł.

W ramach zaplanowanej inwestycji przeprowadzony zostanie remont czterokondygnacyjnego budynku frontowego MDK, zlokalizowanego od strony rynku oraz dobudowana zostanie ewakuacyjna klatka schodowa. W budynku administracyjnym przeprowadzone zostaną roboty wyburzeniowe – rozbiórka ścianek wewnętrznych, stropów i klatki schodowej, konstrukcyjne – budowa szybu windy oraz budowlane –  budowa przyłączy zewnętrznych, murowanie nowych ścian działowych i nośnych.

Na czas remontu administracja i instruktorzy MDK przeniosą się do budynku Straży Miejskiej przy ul. Padlewskiego 13. Od września sekcje domu kultury będą pracować w zmienionej lokalizacji – nową lokalizację poznamy w drugiej połowie sierpnia.

Źródło: UMM