Dziś (5 września) rozpoczyna się gruntowny remont ulicy Padlewskiego. Do końca roku miasto i powiat zamierzają przebudować sieci podziemne, jezdnię, wybudować chodniki, ścieżki rowerowe i zagospodarować zieleń.

Do zadań miasta Mława będzie należała przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej. Jako pierwsza na plac budowy wejdzie ekipa Zakładu WOD-KAN i rozpocznie przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do ul. Dobrej. W drodze zostanie położona nowa instalacja wraz z przyłączami w pasie drogowym, sięgającymi do granicy nieruchomości. Od połowy września równolegle rozpoczną się prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia prac – 15 listopada br.

Powiat mławski odpowiada za budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Planowany termin zakończenia prac – 10 grudnia br.

We wrześniu, podczas prac budowlanych dojdzie do lokalnych utrudnień w ruchu. Zgodnie z informacją przekazaną miastu przez Powiatowy Zarząd Dróg , około 20 września br. zostaną wprowadzone objazdy i ruch tranzytowy ul. Warszawską. Na ul. Padlewskiego dopuszczony będzie jedynie ruch lokalny.

Źródło: UMM