Podczas sesji Rady Miasta, 30 października br., burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski oraz przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski odznaczyli medalem “Zasłużony dla Miasta Mławy” Ryszarda Perdjona – byłego wiceprezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie.

Ryszard Perdjon od 1992 r. jest dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. eksploatacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Od 1.05. do 30.09.2012 r. był także pełnomocnikiem do spraw techniczno – eksploatacyjnych.

Burmistrz Kowalewski w uzasadnieniu wyboru podkreślił, że Ryszard Perdjon w trakcie swojej przeszło 40-letniej pracy zawodowej poświęcił się działalności na rzecz mieszkańców w budownictwie komunalnym i socjalnym.

 

Źródło: UMM