Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pozyskał środki finansowe w wysokości ponad 1,8 mln zł na realizację trzech programów specjalnych: “Mój wiek – mój atut”, “Młodzi aktywni” oraz “Aktywni rodzice powiatu mławskiego”.

Programy specjalne zakładają pomoc osobom bezrobotnym, w stosunku do których dotychczasowe działania Urzędu Pracy okazały się niewystarczające bądź nieskuteczne. Standardowe usługi Urzędu Pracy, takie jak organizowanie staży, robót publicznych, szkoleń, nowych miejsc pracy i samozatrudnienia zostaną uzupełnione nowymi działaniami, np: poradami psychologa, wizażysty, fryzjera czy wsparciem pomostowym w ciągu pierwszych dwóch miesięcy prowadzenia firmy.

Program “Mój wiek – mój atut” zakłada pomoc osobom po 50 roku życia. Program “Młodzi aktywni” jest skierowany do osób przed 30 rokiem życia. Program “Aktywni rodzice powiatu mławskiego” jest adresowany do bezrobotnych rodziców posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

W sumie 135 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie zostanie objętych wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w programach specjalnych powinny skontaktować się ze swoimi pośrednikami pracy w celu omówienia szczegółów programu.

Kwota pozyskanych na programy specjalne środków (1,8 mln zł) stanowi ok. 40% środków przeznaczonych dla całego województwa mazowieckiego i pochodzi z rezerwy ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: PUP Mława