Uroczyste otwarcie zespołu zabudowań folwarcznych w Opinogórze

W sobotę 3 listopada br. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się uroczyste otwarcie zespołu zabudowań folwarcznych oraz zrewaloryzowanego parku.

Folwark nawiązuje architekturą do pozostałych obiektów usytuowanych na terenie opinogórskiego zespołu pałacowo – parkowego, czyli Dworu Krasińskich, Zameczku i Oficyny. Wzorując się na estetyce dawnych budynków funkcyjnych siedziby Krasińskich, stworzono między innymi wozownię i ptaszarnię. Nowe pomieszczenia będą pełniły funkcje ekspozycyjno – edukacyjne. Muzeum zyskało nowoczesne sale dydaktyczne do prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów na większą niż dotychczas skalę. W wyniku sugestii zgłaszanych przez turystów odwiedzających muzeum z dziećmi, w jednym z budynków powstała kawiarnia, a także nowoczesny plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 600 metrów kwadratowych. W ramach przedsięwzięcia zrewaloryzowano park muzealny, porządkując zieleń, drogi i małą architekturę na terenie całego obiektu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 10,3 mln zł) oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (ponad 5 mln zł).

 

Źródło: www.ciechanowonline.pl