Czy segregacja odpadów się opłaca?

Opłatę za selektywną zbiórkę odpadów w Mławie ustalono na 9 zł miesięcznie od mieszkańca. Opłata za zbiórkę odpadów zmieszanych wynosić będzie 11 zł. Różnica w cenie praktycznie nieodczuwalna, biorąc pod uwagę szereg obowiązków wynikających z segregacji. Jeśli zadeklarowałeś, że będziesz segregował odpady komunalne, koniecznie zapoznaj się z podstawowymi zasadami segregacji.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w naszym mieście ma się odbywać według podziału na cztery grupy odpadów, z uwzględnieniem następujących zasad:

  • PAPIER (makulatura, gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, prospekty, torby i worki papierowe, tektura opakowaniowa i nieopakowaniowa, kartony, opakowania papierowe) zbierany jest w workach z tworzyw sztucznych o pojemności 35 l, 60 l, 120 l koloru niebieskiego lub w pojemnikach na papier o pojemności od 800 l do 1600 l. Nie wolno zbierać: opakowań z zawartością np. żywności, papieru pokrytego folią aluminiową, tłustego papieru, artykułów wykonanych z połączenia z innymi materiałami, np: opakowań po mleku i napojach, pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów higienicznych. Podstawowa zasada: Papier i makulatura nie mogą być mokre!
  • TWORZYWA SZTUCZNE (puste butelki plastikowe po napojach typu PET i PE, opakowania po chemii gospodarczej i opakowania z folii) zbierane są w workach z tworzyw sztucznych o pojemności 35 l, 60 l, 120 l koloru żółtego lub w pojemnikach na tworzywa sztuczne o pojemności od 800 l do 1600 l. Nie wolno zbierać: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, połączeń tworzyw z innymi materiałami, tworzyw sztucznych budowlanych, styropianu, opakowań zanieczyszczonych. Podstawowa zasada: Zgniatanie opakowań.
  • SZKŁO (czyste butelki, czyste słoiki bez nakrętek, czyste pojemniki szklane) zbierane jest w workach z tworzyw sztucznych o pojemności 35 l, 60 l, 120 l koloru białego lub w pojemnikach na szkło o pojemności od 800 l do 1600 l. Nie wolno zbierać: ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, zużytych żarówek. Podstawowa zasada: Nie wrzucamy części metalowych i plastikowych.
  • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (odpady zielone z pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych, opakowania z drewna, odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne, tekstylia, opakowania z tekstyliów i odzież pochodzące z włókien naturalnych ze strumienia odpadów komunalnych) zbierane są w workach z tworzyw sztucznych o pojemności 35 l, 60 l, 120 l koloru czarnego lub w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji o pojemności od 800 l do 1600 l.

Urząd Miasta zapewnia, że firma odbierająca odpady będzie dostarczała mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów. Ma być to jeden z warunków przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady. Przetarg zostanie ogłoszony w kwietniu. Nowe zasady gospodarowania odpadami mają wejść w życie 1 lipca 2013 r.

Źródło: UMM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*