Drogowe inwestycje starosty

Starosta Mławski, Włodzimierz A. Wojnarowski, podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta Mława dotyczące utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.

Z ogólnej kwoty porozumienia obejmującego kwotę 500 tys. zł  na wyżej wymieniony cel zostanie przeznaczone ok. 200 tys. zł. Zwycięzcą przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A. w Mławie, które położy nową nawierzchnię bitumiczną i wykona krawężniki na odcinku od ul. Nowej do ul. XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego. Prace te kosztować będą ok 160 tys. zł. Z inicjatywy starosty wyasygnowano dodatkowo 40 tys. zł na wykonanie przebudowy dalszego odcinka ul. Napoleońskiej.

W planach Starostwa Powiatowego jest ponad to budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Powstańców Styczniowych, która ma być dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach tego samego projektu zmodernizowane zostaną nawierzchnie następujących odcinków dróg: ulicy Kościuszki – od ul. Sienkiewicza do ul. Ordona, ul. Sienkiewicza od ul. Lelewela do nowego ronda i dalej do  ul. Andersa i Powstańców Styczniowych – od nowego ronda do ronda Popiełuszki.

Starostwo Powiatowe w Mławie zamierza również skorzystać z innego zadania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i w porozumieniu z samorządem miejskim planuje dofinansować kwotą 100 tys. zł przebudowę nawierzchni ul. Morawskiej oraz budowę nowego odcinka łączącego ul. Szpitalną z Aleją Marszałkowską.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mławie