Kontrole szamb w Mławie

Zgodnie z obowiązującym prawem, podobnie jak w innych polskich gminach, w Mławie rozpoczęły się kontrole szamb.

Zgodnie z obowiązującym prawem każda gmina zobowiązana jest do kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Właścicieli nieruchomości prosimy o przygotowanie dokumentów do kontroli, a tych z Państwa, którzy umów na opróżnianie szamba zawartych na piśmie jeszcze nie posiadają prosimy o jak najszybsze ich zawarcie./cyt. za https://mlawa.pl/artykul/rozpoczynamy-kontrole-szamb

 

Urzędnicy kontrole będą przeprowadzać na podstawie dostarczonych dokumentów. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków będą wzywani do stawienia się w Urzędzie Miasta i okazania dokumentów, m.in. umów oraz faktur od firm zajmujących się wywozem ścieków.

 

Źródło: mlawa.pl