Ostatni dzień składania deklaracji o wysokości opłaty za wywóz śmieci

Dziś upływa termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Mława.

Deklarację taką właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Mławy powinni złożyć najpóźniej do 28 lutego 2013 roku w Urzędzie Miasta Mława (ul. Stary  Rynek 19), bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska mieszczącej się w pokoju nr 12 mławskiego ratusza.

W deklaracji należy określić liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz dokonać wyboru czy będziemy segregować odpady czy też nie (opłata od osoby wynosi 11 zł za odpady zmieszane i 9 zł za odpady segregowane). Informacje o tym jak należy segregować odpady znajdziemy » tutaj

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie o wysokości naszych należności zdecydują urzędnicy.

W razie niezłożenia deklaracji, Burmistrz Miasta w drodze decyzji administracyjnej określi wysokość należnej opłaty na podstawie szacunków (biorąc pod uwagę przeciętną ilość odpadów, które powstają w nieruchomościach o podobnym charakterze).

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 roku. W tymże miesiącu będzie trzeba uiścić pierwszą miesięczną opłatę (na podstawie składanej do 28 lutego deklaracji)

Pliki do pobrania ze strony Urzędu Miasta Mława

Formularz deklaracji (.pdf) » tutaj

Wzór wypełnionej deklaracji » tutaj

Więcej na stronie » Urzędu Miasta Mława