Powstaną nowe obiekty sportowe w Radzanowie

Gmina Radzanów realizuje projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Radzanów”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Projekt ten przewiduje następujące inwestycje:

  1. Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 22 x 44 m,
  2. Wybudowanie bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m,
  3. Wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą,
  4. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogrodzenia i drenażu boiska wielofunkcyjnego, chodników, urządzenie terenów zieleni oraz montaż ławek,
  5. Remont i wyposażenie budynku Przedszkola Publicznego w Radzanowie (ocieplenie dachu przedszkola, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, remont pomieszczeń oraz zakup nowych komputerów z dostępem do Internetu i pomocy dydaktycznych).

Całkowity koszt projektu to 814 454,92 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 685 664,75 zł.

 

Źródło: UG Radzanów