Sąd w Działdowie stanie się oddziałem zamiejscowym sądu w Mławie

Od 1 stycznia 2013 roku 79 sądów rejonowych o limicie etatów do 9 sędziów włącznie zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe (cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych) sąsiednich sądów.

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał w piątek 5 października 2012 r. rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Jak poinformowało biuro prasowe MS, celem zmian jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów. Minister Gowin uważa, że reorganizacja ta umożliwi prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów i jeśli zajdzie taka konieczność skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których przykładowo występują braki kadrowe.

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu – Sąd Rejonowy w Działdowie (9 sędziów), stanie się oddziałem zamiejscowym Sądu Rejonowego w Mławie, a Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim (5 sędziów) stanie się oddziałem zamiejscowym Sądu Rejonowego w Iławie.

Z rozporządzenia wynika jednak jasno, że po wprowadzeniu reformy w praktyce zmieni się tylko nazwa – sąd w miejscowości x, będzie teraz wydziałem zamiejscowym, większego sądu rejonowego. Nadal w tym samym miejscu obywatele będą mogli załatwić swoje sprawy, bez konieczności udania się do innego miasta. Nie będzie również przeszkód, by nadal działały kasy, czy biura podawcze. Decyzję w tej sprawie podejmować będą prezesi sądów.

 

Źródło: www.lex.pl