Szansa dla niepełnosprawnych – zdobądź 40 tys. zł na start

Niepełnosprawni mieszkańcy województwa mazowieckiego pragnący założyć własną działalność gospodarczą mogą teraz liczyć na 40 000 zł dofinansowania na rozpoczęcie działalności oraz pomoc przez okres pierwszych 12 miesięcy istnienia firmy. Zachęcamy przedsiębiorczych niepełnosprawnych do zapoznania się z projektem pn. „Pełnosprawna firma”.

 

Projekt „Pełnosprawna firma” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Realizatorem programu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji programu: 12.2012-12.2014. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 25.02 – 22.03.2013 r.

Głównym celem projektu jest umożliwienie 35 niepełnosprawnym kobietom i mężczyznom z terenu województwa mazowieckiego założenia i utrzymania własnej działalności gospodarczej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).
Podstawowe etapy projektu zakładają:

  • zrekrutowanie 50 niepełnosprawnych osób z terenu województwa mazowieckiego, pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
  • realizacja intensywnego wsparcia szkoleniowo – doradczego dla tych osób, ukierunkowanego na formalne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem własnej firmy,
  • udzielenie 35 osobom (spośród zrekrutowanych) jednorazowej dotacji (w maksymalnej kwocie 40 000 zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • zapewnienie osobom, które otrzymały dotację, sześciomiesięcznego wsparcia pomostowego w wysokości do 1200 zł miesięcznie, służącego pomocy początkującym przedsiębiorcom w pierwszym okresie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w pokryciu obowiązkowych opłat i składek (m.in. ZUS), z możliwością jego przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejnych sześć miesięcy,
  • monitoring i zapewnienie formalnego oraz merytorycznego wsparcia dla utworzonych firm przez okres pierwszych 12 miesięcy ich istnienia.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie TUTAJ. Pytania związane z projektem możecie kierować na adres e-mail pelnosprawnafirma@frr.org.pl lub telefonicznie: (22) 400 50 73.

 

Źródła: PUP Ciechanów, pelnosprawnafirma.pl