Uwaga mławscy przedsiębiorcy! Upływa pora na złożenie oświadczeń dotyczących ustawy o cenach energii

Energia elektryczna
Prąd, fot. Comfreak, Pixabay.com

Do 27 lipca przedsiębiorcy, szpitale i placówki budżetowe, które pragną zamrożenia cen energii elektrycznej dla swoich firm, mogą kierować do przedsiębiorstw energetycznych specjalne zeznanie w tej sprawie.

Obowiązek złożenia specjalnego oświadczenia do firm energetycznych dla tych, którzy pragną zyskać z mniejszych cen energii elektrycznej, wynika z ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu). Przepis ten obowiązuje w naszym kraju od 29 czerwca 2019 r.

Prawo do zamrożenia cen energii elektrycznej po zdaniu specjalnego oświadczenia ustawa przyznaje mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom oraz instytucjom sektora finansów publicznych, takich jak organy władzy państwowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, miejskie zakłady budżetowe, agencje wykonawcze i uczelnie publiczne oraz inne państwowe komórki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenia te winnym być wniesione do 27 czerwca prosto do dostawców energii elektrycznej.