Uwaga właściciele nieruchomości – do końca lutego należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Gospodarka_odpadamiNadszedł czas na złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości mają na to czas do 28 lutego br.

Deklaracje należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pokój nr 12. Przypominamy, że Rada Miasta spośród możliwych metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami wybrała metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i ustaliła stawkę na poziomie 9 zł od mieszkańca zbierającego odpady w sposób selektywny oraz 11 zł od mieszkańca, który nie będzie segregował odpadów.

Wszystkich zainteresowanych zmianami w gospodarce odpadami oraz potrzebujących pomocy w wypełnieniu deklaracji burmistrz odsyła do punktu konsultacyjno-informacyjnego, czyli Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pokój nr 12, tel: (23) 654 32 96, e-mail: ochronasodowiska@mlawa.pl.

Formularz deklaracji oraz wzór jej wypełnienia znajdziecie tutaj.

Źródło: UMM