Weź udział w debacie na temat bezpieczeństwa publicznego

23 października 2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu w godzinach 12.00 – 14.00 odbędzie się debata społeczna, organizowana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Tematyka debaty społecznej w Przasnyszu skupi się wokół zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozbój, bójka lub pobicie, kradzież samochodu), zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W debacie wezmą udział: wojewoda mazowiecki, komendanci policji, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowej oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Gorąco namawiamy do wzięcia udziału w debacie mieszkańców powiatu przasnyskiego! Wasz głos się liczy!

 

Źródło: www.przasnysz.pl