Dziecięca Akademia Przyszłości w gminie Szreńsk

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina Szreńsk będzie  realizowała projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Projektem, którego całkowita wartość dofinansowania wynosi 36 048 zł, objęte zostały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Szreńsku oraz Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III.

Dziecięca Akademia Przyszłości zakłada wdrożenie 20-godzinnego bloku zajęć dodatkowych w każdym miesiącu roku szkolnego przy następującym podziale zajęć:

– 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

– 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

– 4 godziny zajęć z języków obcych

– 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

– 6 godzin zajęć sportowo – wychowawczych.

 

Źródło: Urząd Gminy w Szreńsku