Gowina plan dla Polski

We wtorek, 11 grudnia br. w auli PWSZ w Mławie odbyło się spotkanie z ministrem sprawiedliwości, Jarosławem Gowinem, który zarysował główne cele reform w resorcie sprawiedliwości.

Jarosław Gowin pojawił się w Mławie w towarzystwie kolegów z Platformy Obywatelskiej: posłanek, Julii Pitery i Elżbiety Gapińskiej oraz posła Mirosława Koźlakiewicza. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Plan dla Polski”, podczas której politycy PO prezentują projekty zapowiedziane przez Donalda Tuska w expose (m.in. 700-800 mld. na inwestycje, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, pakiet dla rodziny, a w nim roczne urlopy macierzyńskie oraz większy dostęp do żłobków i przedszkoli).

Podczas spotkania minister Gowin przedstawił zebranym planowane w swoim resorcie reformy. Podkreślił przede wszystkim, że reorganizacja 79 najmniejszych sądów rejonowych o limicie etatów do 9 sędziów włącznie (w tym sądu w Działdowie, który ma stać się wydziałem zamiejscowym sądu w Mławie) nie oznacza ich likwidacji. Sądy te nadal będą funkcjonowały, a jedynie sędziowie tych sądów będą kierowani do orzekania w sądach, które prowadzą więcej spraw. Ma to, według ministra, przynieść oszczędności, lepsze wykorzystanie potencjału sędziów i przyspieszenie postępowania. Usprawnienie działania sądów ma przynieść także informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. Gowin odniósł się ponadto do zagadnienia deregulacji zawodów, która, jego zdaniem, ma spowodować otwarcie młodym ludziom rynku pracy, a co za tym idzie spadek bezrobocia.