Jerzy Kwiecień Mławianinem Roku 2012

Za znaczące osiągnięcia w wieloletniej działalności społecznej, kulturalnej i zawodowej dla dobra mieszkańców miasta Mławy, Mławianinem Roku 2012, okrzyknięty został dr Jerzy Kwiecień.

Kandydatura Jerzego Kwietnia została zaproponowana przez grupę mieszkańców, którzy w uzasadnieniu wyboru podkreślali jego bezinteresowność, pasję i zaangażowanie w pracy społecznej i zawodowej. W szczególny sposób wskazano na wieloletnią działalność kandydata w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Dr Jerzy Kwiecień był radnym miejskim. Jest działaczem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, miłośnikiem historii regionalnej, uczestnikiem kwest na renowacje grobów na cmentarzu mławskim. Jako lekarz zawsze wykazuje ogromne poczucie etyki zawodowej. Pełnił funkcje kierownicze w mławskich placówkach służby zdrowia.

Poza tegorocznym zwycięzcą do tytułu Mławianina Roku aspirowało jeszcze dwóch kandydatów: ks. kanonik dr Jan Stanisław Cegłowski (za działalność społeczną i kulturalną) i Lidia Halina Rzeplińska (za osiągnięcia w organizacji i propagowaniu kultury ludowej, przede wszystkim w dziedzinie muzyki i tańca ludowego).

Tytuł Mławianina Roku ma charakter prestiżowy i honorowy. Nie łączy się z ekwiwalentem materialnym. Wyróżnienie nadaje Kapituła tytułu Mławianin Roku osobom, które swoją działalnością służą miejskiej społeczności oraz przyczyniają się do podniesienia prestiżu miasta. Pisemne wnioski z uzasadnieniem o nadanie wyróżnienia i zgodą kandydata mogą składać organy samorządu, organizacje społeczne, instytucje, zakłady pracy oraz grupy mieszkańców (nie mniej niż 50 osób). Miejsce składania wniosków: siedziba Stacji Naukowej im. St. Herbsta w Mławie (ul. 3 Maja 5).

Tegoroczna uroczystość nadania tytułu i wręczenie statuetki św. Wojciecha laureatowi odbędzie się we wtorek 23 kwietnia podczas uroczystości obchodów patrona Mławy – św. Wojciecha. Program uroczystości przewiduje mszę świętą w kościele Świętej Trójcy (godz. 18:00), złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Wojciecha, a następnie uroczyste uhonorowanie laureata w sali kina Miejskiego Domu Kultury.

Źródło: UMM, herbst.mlawa.pl