Modernizacja ul. Zuzanny Morawskiej i Szpitalnej

Wyczekiwana przez mławian inwestycja drogowa sfinalizowana: 19 kwietnia burmistrz Mławy podpisał z Dariuszem Piątkiem, wicewojewodą mazowieckim, umowę na modernizację ulic: Zuzanny Morawskiej i Szpitalnej. Rozpoczęcie robót już w maju.

Inwestycja pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” wyniesie 1 433 tys. zł. Budżet państwa wyłoży na ten cel 643 tys. zł, czyli 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A z Mławy.

Modernizacja ul. Zuzanny Morawskiej zakłada wykonanie:

 • nawierzchni o długości 498,6 mb i szerokości 7 m o powierzchni 3736,7 m² (wraz z włączeniami),
 • 40 zjazdów z kostki brukowej,
 • nawierzchni obustronnych chodników o łącznej powierzchni 1815,3 m²,
 • 36 miejsc postojowych,
 • montaż znaków drogowych oraz poziome oznakowanie jezdni o łącznej powierzchni 83 m² (w tym dwa przejścia dla pieszych).

Modernizacja ul. Szpitalnej zakłada wykonanie:

 • nawierzchni o długości 179,5 mb i szerokości 7 m o powierzchni 1265 m² (wraz z włączeniami),
 • 3 zjazdów z kostki brukowej,
 • nawierzchni chodnika z obu stron ulicy o łącznej powierzchni 511,5 m²,
 • nawierzchni ciągu pieszo rowerowego o łącznej powierzchni 341 m², na odcinku o długości 171,5 m i szerokości 2 m,
 • sześciu nowych studni rewizyjnych i dwunastu nowych studzienek ściekowych,
 • oświetlenia,
 • odcinka sieci wodociągowej,
 • odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Źródło: UMM