Pobierz wniosek do ZUS. Odzyskaj swoje pieniądze

Jeśli przeszedłeś na emeryturę, a ZUS wstrzymał ci jej wypłacanie, bo kontynuowałeś pracę, to teraz możesz odzyskać utracone pieniądze razem z odsetkami. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z listopada br. przepisy, na podstawie których ZUS odmawiał wypłacania świadczeń pracującym emerytom są niekonstytucyjne.

Czas na złożenie dokumentów do ZUS kończy się 22 grudnia. Jest więc go niewiele. Natomiast osoby, w których sprawie zapadł już niekorzystny wyrok sądu, powinny złożyć w tym sądzie wniosek o wznowienie postępowania. Termin ponownego składania wniosków upływa 22 lutego 2013 roku.

W załączniku znajduje się przykładowy formularz do ZUS. Wystarczy wydrukować, wypełnić i zanieść do najbliższej placówki ZUS.

<ZAŁĄCZNIK> w formacie .doc
<ZAŁĄCZNIK> w formacie .pdf