Prezydenckie odznaczenia dla małżeństw z długoletnim stażem

W sobotę, 27 października br. o godz. 12.00 w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury odbędzie się uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale, w imieniu Prezydenta RP, wręczy burmistrz Kowalewski. W tym roku wyróżnionych zostanie 14 par małżeńskich z pięćdziesięcioletnim i dłuższym stażem. Po wręczeniu medali, dla jubilatów przygotowano występ artystyczny, w którym zaprezentują się młodzi artyści zrzeszeni w kołach MDK.

Wręczanie rokrocznie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie stało się już miejską tradycją. Informujemy wszystkie pary małżeńskie zainteresowane otrzymaniem takiego odznaczenia, iż warunkiem ubiegania się o nie jest pięćdziesięcioletni lub dłuższy staż małżeński oraz złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miasta. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pani Marzena Lipińska (tel: 23 654 64 39, e-mail: marzena.lipinska@mlawa.pl).

 

Źródło: UMM