Ruszył przetarg na budowę zintegrowanego dworca PKS i PKP

Burmistrz ogłosił przetarg na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w rejonie Osiedla Książąt Mazowieckich i Al. Św. Wojciecha o łącznej powierzchni 4,1980 ha.

Umowa dzierżawy ma zostać zawarta na okres 10 lat, a wydzierżawienie nieruchomości ma nastąpić z przeznaczeniem na wybudowanie Centrum Handlowo-Usługowego wraz z infrastrukturą drogową i uzbrojeniem technicznym terenu. Pierwszym etapem inwestycji ma być wybudowanie przez dzierżawcę z jego własnych środków i zgodnie z opracowanym przez niego projektem zintegrowanego dworca autobusowego i kolejowego w terminie do trzech lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Infrastruktura publiczna (drogi publiczne i przejścia piesze, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie dróg i przejść) ma zostać wybudowana przez miasto, z udziałem środków dzierżawcy.

Dworzec zintegrowany ma mieć łączną powierzchnię użytkową ok. 70 m kw, na której znajdzie się: pomieszczenie dyspozytorskie dyżurnego ruchu, pokój socjalny dla kierowców skomunikowany bezpośrednio z pomieszczeniem dyspozytorskim, dwa stanowiska kasowe w pomieszczeniu, pomieszczenie techniczno-biurowe. Plac manewrowo-parkingowy dla autobusów zintegrowanego dworca ma składać się z 5 zadaszonych stanowisk odjazdowych autobusów, 1 zadaszonego stanowiska przyjazdowego autobusu, 15 miejsc postojowych dla autobusów będących w przerwie międzykursowej.

Pisemne oferty na dzierżawę nieruchomości należy składać w kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stary Rynek 19), pok nr 3 do 28.02.2013 r. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje na temat przetargu są dostępne w tym miejscu

 

Źródło: UMM

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*