Urząd Pracy organizuje nowe szkolenie dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy organizuje w listopadzie szkolenie „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych plus minimum sanitarne” dla 10 osób bezrobotnych.

Do udziału w szkoleniu Urząd Pracy zaprasza osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przede wszystkim:

– osoby do 25 roku życia,

– osoby długotrwale bezrobotne oraz kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

– osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

– osoby powyżej 50 roku życia.

Zainteresowani udziałem w szkoleniu, proszeni są o zgłoszenie do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Mławie (ul. Wyspiańskiego 7) do 26.10.2012 r., sala 1, stanowisko nr 6, tel: (23) 654 34 01 wew. 333.

 

Źródło: PUP Mława