ZUS waloryzuje świadczenia – sprawdź ile zyskasz

Od 1 marca 2013 r. wzrosną świadczenia wypłacane przez ZUS. W tym roku na waloryzacji zyskają osoby uprawnione do wysokich świadczeń. Im wyższa emerytura lub renta, tym bardziej odczuwalna podwyżka.

 

Waloryzacja  emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków odbywa się na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 104 %. ZUS waloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana, świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie kwoty świadczenia/dodatku w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2013 r. przez wskaźnik waloryzacji (104%). To zmiana w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to waloryzacja miała charakter kwotowy i wszyscy świadczeniobiorcy otrzymali jednakową podwyżkę w wysokości 71 zł.

Przykład: W dniu 28 lutego 2013 r. emerytura wynosiła 1600,00 zł (brutto). Od 1 marca 2013 r. zwaloryzowana kwota świadczenia wynosi 1664,00 zł (1600,00 zł x 104%). Od tej kwoty odliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – przekazywana przez ZUS do urzędu skarbowego i składka na ubezpieczenie zdrowotne – przekazywana przez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kwota najniższej emerytury wzrośnie od 1 marca br. o 31,97 zł i będzie wynosić 831,15 zł. Taką samą wysokość będą miały także najniższe kwoty emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.Nowe kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent sprawdzisz TUTAJ.

Waloryzacja obejmie ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS (np. górnicy, pielęgniarki, nauczyciele), z KRUS (rolnicy), z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), z Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i z Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa).

 

Źródła: ZUS, Gazeta Prawna

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*