Powstanie Mławskie Centrum Kultury

Już wkrótce cztery miejskie instytucje kultury zostaną połączone i rozpoczną współpracę w ramach jednej jednostki organizacyjnej – Mławskiego Centrum Kultury. Czy to połączenie pozytywnie wpłynie na rozwój działalności kulturalnej w naszym mieście?

9 kwietnia 2013 r. uchwałą nr XXVIII/277/2013 Rada Miasta Mława podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta w jedną jednostkę organizacyjną i w następstwie tego utworzenie Mławskiego Centrum Kultury.

Idea połączenia kilku instytucji w jeden ściśle współpracujący organizm wydaje się być słuszna i uzasadniona. Za utworzeniem Mławskiego Centrum Kultury przemawia przede wszystkim racjonalizacja wydatków ponoszonych przez miasto na działalność kulturalną, w tym zmniejszenie kosztów administracyjnych poprzez jedną, wspólną obsługę finansowo-kadrową i organizacyjno-logistyczną. Efektywne zarządzanie, lepsze wykorzystanie potencjału pracowników i dobra koordynacja działań w ramach funkcjonowania jednej jednostki kulturalnej to niezaprzeczalne atuty projektu.

Czy utworzenie Mławskiego Centrum Kultury rzeczywiście poprawi koordynację działań kulturalnych i wpłynie na jakość oferty kulturalnej w naszym mieście? Czas pokaże. My ideę połączenia popieramy. Zmiany w naszej miejskiej działalności kulturalnej są bardzo potrzebne.

Uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia Mławskiego Centrum Kultury wraz z uzasadnieniem można zobaczyć TUTAJ

Źródło: UMM